Přihláška na seminář: 17. CP Blízko i daleko III, 2023

Datum: 13.–14. května 2023 (so 10–20 hod; ne 10–16 hod)
Místo: Korzo Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha
Pořádá: NIPOS útvar ARTAMA ve spolupráci s Oddělením rozvoje publika NGP
Kontakt: Jana Randáková, 778 702 496, randakova@nipos.cz
Předpokládaná cena: 1 400 Kč (bez ubytování), 2 000 Kč s ubytováním (1 noc ze soboty na neděli) v KDM, Domov sv. Anežky Praha 2, Lublaňská 44
Akreditace: Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Obsazenost: 70 osob

Registrace byla ukončena.

Na akci se již nelze přihlásit.

Elektronické přihlašování na seminář bylo ukončeno.Zpracování osobních údajů

V přihlášce, prosím, uvádějte všechny požadované údaje. Jsou nutné pro počítačové zpracování a pro vydání a registraci osvědčení o absolvování podle příslušných právních předpisů. Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem naplňování práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: https://www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju/